СОФИЙСКИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР за 3 клас

XII СОФИЙСКИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР – 23.10.2010 г.

Тема със задачи за 3 клас

РЕГЛАМЕНТ:

Софийски математически турнир е индивидуално градско състезание, отворено за всички желаещи да участват ученици от 2 до12 клас, като темите със задачи са разделени  в девет отделни възрастови групи (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-10 и 11-12 клас). Броят на задачите за всички класове е 13, като 10 от тях са с избираем отговор ( от 4 възможни), две задачи са със свободен отговор, а тринадесета задача се решава подробно от състезателите.
Регламентът на оценяване е следния:
  • за верен отговор от първа до десета  задача се дават по 5 точки;
  • за непопълнен отговор – по 2 точки;
  • за грешен отговор – 0 точки.
  • За верен отговор на 11 и 12 задачи се дават по 7 точки, а за грешен или непопълнен отговор се дават 0 точки.
  • Тринадесета задача при вярно решение се оценява с 10 точки.
По този начин максималния брой точки, който могат да получат учениците е 74.
Времетраенето на турнира е 1 час и 30 мин. Не се разрешава употребата на калкулатори и таблици.

История на състезанието: Началото на провеждането на Софийския математически турнир се поставя през 1999 година. От тогава турнирът се провежда ежегодно в края на м. октомври или в началото на м. ноември.

През 1999 г. турнирът е бил за ученици от 4 до 7 клас, като състезателните теми са съдържали 6 задачи с избираем отговор и 2 задачи със свободен отговор.

През 2000 се предлагат теми за 8 възрастови групи: 2,3,4,5,6,7,8 клас и една обща за ученици от 9 до 12 клас. Темите са съдържали по 15 задачи, от които 14 са с избираем отговор и 1 задача за подробно решаване.

Предлагам Ви задачите от първите 4 турнира, които съдържат задачи за 3 клас:

Клас

№ – година

№ – година

№ – година

№ – година

II – 2000

III – 2001

IV – 2002

V  -2003

3

Тема

Тема

Тема

Тема

Отговори

Отговори

Отговори

Отговори

Източник: „Софийски математически турнири 2 – 12” – Мария Лилкова, Пенка Нинкова, Елена Маринова