МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ за 3 клас

Двадесет и първи математически турнир „Черноризец Храбър“ -2012

ТЕМА със задачи за   3-4     клас

  ОТГОВОРИТЕ 

2011 г.

ТЕМА със задачи за  3 – 4 клас от 20-ти турнир -2011 г. =====   Отговори на темата

====================================================================================================

ТЕМИ СЪС ЗАДАЧИ ОТ ПРЕДИШНИТЕ ТУРНИРИ

====================================================================================================

ТЕМА със задачи за  3 – 4 клас от 19-ти турнир -2010 г. =====   Отговори на темата

ТЕМАТА  от 18-ти турнир – 2009 г. =====   Отговори на темата

ТЕМАТА  от 17-ти турнир – 2008 г. =====   Отговори на темата

ТЕМАТА  от 16-ти турнир – 2007 г. =====   Отговори на темата ===== Решения