****** 3 КЛАС ******

КАКВО СЕ ИЗУЧАВА В 3 КЛАС:

(ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по учебника на Манова) 
Септември
Числата до 1000
1. Числата до 100 – четене, писане (преговор)
2. Редицата на числата до 100. Сравняване. Представяне на числата до 100 като сбор на десетици и единици (преговор)
3. Числата 100, 200, 300,… 1000. Четене, писане, сравняване
4. Числата от 101 до 1000 – четене, писане
5. Представяне на числата до 1000 като сбор на стотици, десетици и единици
6. Редица на числата до 1000. Сравняване
Октомври
7. Права и крива линия
8. Лъч
9. Числата до 1000 (обобщение)
10. Самостоятелна работа № 2
СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА ТРИЦИФРЕНИ ЧИСЛА
Събиране и изваждане на числата до 1000 без преминаване
11. Събиране и изваждане на числата до 100 без преминаване (преговор)
12. 400 + 200; 400 + 20; 400 + 2
13. 600 – 200; 420 – 20; 402 – 2;
14. Събиране и изваждане
15. Километър
16. 220 + 30; 600 + 250
17. 250 – 30; 850 – 250
18. Събиране и изваждане
19. Милиметър
20. Събиране на трицифрени числа без преминаване (234 + 123)
21. Изваждане на трицифрени числа (357 – 123)
Ноември
22. Събиране и изваждане
23. Събиране и изваждане без преминаване. Именуване на геометрични фигури
24. Текстови задачи от събиране и изваждане на трицифрени числа без преминаване
Събиране и изваждане на числата до 1000 с преминаване
25. Събиране и изваждане на числата до 100 с преминаване (преговор)
26. 128 + 243
27. 371 – 243
28. Събиране и изваждане
29. Събиране и изваждане
30. 164 + 253
31. 417 – 253
32. Събиране и изваждане
33. Събиране и изваждане
Декември
34. 156 + 167
35. 323 – 167
36. Събиране и изваждане (съкратен запис)
37. Събиране и изваждане (графично представяне)
38. Събиране и изваждане
39. Събиране и изваждане
40. Намиране на неизвестно умаляемо
41. Намиране на неизвестно умаляемо
42. Събиране на трицифрени числа с преминаване (743 + 257)
43. Изваждане на трицифрени числа с преминаване (1000 – 257)
44. Събиране и изваждане
45. Ъгъл. Елементи на ъгъла
Януари
46. Видове ъгъли
47. Видове ъгли (чертане на прав ъгъл на квадратна мрежа)
48. Текстови задачи от събиране и изваждане на трицифрени числа с преминаване
49. Събиране и изваждане на трицифрени числа (обобщение)
50. Самостоятелна работа № 3
УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ НА ДВУЦИФРЕНИ И ТРИЦИФРЕНИ ЧИСЛА С ЕДНОЦИФРЕНО ЧИСЛО
51. Таблично умножение и деление
(преговор)
Февруари
52. 4 . 40; 2 . 200
53. 160 : 4; 400 : 2
54. Видове триъгълници според ъгълите
55. Видове триъгълници според ъгълите
56. Умножение на сбор с число
57. Умножение на сбор с число
58. Умножение без преминаване (23 . 3; 123 . 3)
59. Умножение без преминаване
60. Умножение с преминаване (26 . 2 и 126 . 2)
61. Умножение с преминаване на десетици
62. Умножение с преминаване на десетици
63. Умножение с преминаване на десетици
64. Умножение с преминаване
(63 . 2; 163 . 2)
65. Умножение с преминаване на стотици
66. Умножение с преминаване на стотици
67. Умножение с преминаване на стотици
Март
68. Умножение с преминаване
(64 . 3; 264 . 3)
69. Умножение с две преминавания
70. Умножение с две преминавания
71. Умножение с две преминавания
72. Текстови задачи от умножение
73. Деление на сбор с число
74. Деление на сбор с число
75. 26 : 2; 264 : 2
76. Деление
77. Деление
78. Деление
79. 48 : 3; 483 : 3
80. Деление
81. Деление
82. Грам
83. Грам
84. 625 : 5
85. Деление
86. Половинка, третинка, четвъртинка
87. Десетинка
88. Половинка, третинка, четвъртинка, десетинка
89. Половинка, третинка, четвъртинка, десетинка
90. 368 : 8
91. Деление
Април
92. Деление
93. Деление
94. Тон
95. Тон
96. 324 : 3
97. Деление
98. Деление
99. Намиране на неизвестно делимо
Май
100. Секунда
101. Век
102. Секунда, век
103. Секунда, век
104. Текстови задачи от деление
105. Умножение и деление на двуцифрени
и трицифрени числа с едноцифрено число (обобщение)
106. Самостоятелна работа № 4
ГОДИШЕН ПРЕГОВОР
107. Числата до 1000 – четене, писане, сравняване
108. Събиране и изваждане на числата до 1000
109. Умножение и деление на двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено число