МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ за 2 клас

Двадесет и първи математически турнир „Черноризец Храбър“ -2012

 ТЕМА със задачи за   2     клас

  ОТГОВОРИТЕ 

Двадесети есенен математически турнир «Черноризец Храбър» – 2011 г.

ТЕМА със задачи за   2     клас ====== Отговори

Деветнадесети есенен математически турнир «Черноризец Храбър» – 2010 г.

ТЕМА със задачи за   2     клас =====   Решения на темата за 2 клас

Осемнадесети есенен математически турнир «Черноризец Храбър» – 2009 г.

ТЕМА със задачи за 2 клас ====== Решения на темата за 2 клас