НВО по математика за 10 клас

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в X клас през учебната 2022-2023 година

Модел на НВО по български език и литература в X клас за учебната 2022-2023 година

Модел на НВО по математика в X клас за учебната 2022-2023 година

Модел на НВО по чужд език в X клас за учебната 2022-2023 година

Модел на НВО по ИТ за измерване на дигитални компетентности в X клас за учебната 2022-2023 година

Горните модели на НВО са публикувани на 14.09.2022 г.Национално външно оценяване (НВО) за учениците в X клас през учебната 2021-2022 година

Математика (публ. 16.06.2022 г.)

Български език и литература (публ. 14.06.2022 г.)


Модел на НВО по български език и литература в X клас за учебната 2021-2022 година

Модел на НВО по математика в X клас за учебната 2021-2022 година

Модел на НВО по чужд език в X клас за учебната 2021-2022 година

Модел на НВО по ИТ за измерване на дигитални компетентности в X клас за учебната 2021-2022 година

Горните модели на НВО са публикувани на 29.09.2021 г.


Чужд език – 10 клас

Ниво Английски  Немски  Френски Испански Руски Италиански
А1 Английски

https://soundcloud.com/valeri-roev/10klasanglijski-nivoa1

Немски Френски Испански Руски
А2 Английски

https://soundcloud.com/valeri-roev/001a-1

Руски
B1.1 Английски

https://soundcloud.com/valeri-roev/001a

Немски Руски Италиански
B1 Английски

https://soundcloud.com/valeri-roev/10klasangliyski-b1

Немски  Френски Испански Руски Италиански

 Национално външно оценяване (НВО) за учениците в X клас през учебната 2020-2021 година

Изпитен вариант по български език и литература и ключ с верните отговори, 16 юни 2021 г.

Изпитен вариант по математика и ключ с верните отговори, 18 юни 2021 г.

 

Модел на НВО по български език и литература в X клас за учебната 2020-2021 година

Модел на НВО по математика в X клас за учебната 2020-2021 година

Модел на НВО по чужд език в X клас за учебната 2020-2021 година

Модел на НВО по ИТ за измерване на дигитални компетентности в X клас за учебната 2020-2021 година

Горните модели на НВО са публикувани на 27.08.2020 г.Национално външно оценяване (НВО) за учениците в X клас през учебната 2019-2020 година

Модел на НВО по български език и литература в X клас за учебната 2019–2020 година

Модел на НВО по математика в X клас за учебната 2019–2020 година

Модел на НВО по чужд език в X клас за учебната 2019–2020 година

Модел на НВО по ИТ за измерване на дигитални компетентности в X клас за учебната 2019–2020 година

Горните модели на НВО са публикувани на 05.09.2019 г.


Национално онлайн оценяване на дигиталните компетентности на учениците от X клас през учебната 2018/2019 година

Анализ на резултатите от Националното онлайн оценяване на дигиталните компетентности на учениците от X клас за учебната 2018-2019 година

Примерна практическа задача с решение

Условие на задачата

Данни

Решение


Национално онлайн оценяване на дигиталните компетентности на учениците в X клас през учебната 2016/2017 година


Национално онлайн оценяване на дигиталните компетентности на учениците в X клас през учебната 2015/2016 година


Пробно национално външно оценяване на дигиталните компетентности на учениците в X клас през учебната 2014/2015 година