МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ за 1 КЛАС

НАЦИОНАЛНИ     СЪСТЕЗАНИЯ

==============================================================================================================================

ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

КОЛЕДНО  МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

Национално състезание на Сдружението на българските начални учители (СБНУ)

 

==============================================================================================================================

РЕГИОНАЛНИ     СЪСТЕЗАНИЯ

==============================================================================================================================

РЕГИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „ЗНАМ И МОГА”  –   РУСЕ – от 2005 г. до 2010 г.

МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – гр. ПЛЕВЕН

Национално състезание на сдружението на българските начални учители (СБНУ)

за ученици от I до IV клас

Google

На основание Заповед № РД 09-1968 от 02.12.2009 г. на Министъра на образованието, младежта и науката в Националния календар за извънучилищни дейности под Изява № 75 е включено Национално финално състезание на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ за ученици І – ІV клас.
Организатори са МОМН, РИО, НДД, СБНУ, а партньори на Сдружението са Синдикатът на българските учители, Софийски университет – Факултет „Славянски филологии” и Асоциация „Родители”.

Право на участие в Национално финално състезание на СБНУ имат ученици, получили максимален брой точки в поне две от провежданите състезания.

1 клас

Тестове

2009/2010г.

2008/2009г.

2007/2008г.

„Аз, природата и светът”

1

1

в pdf формат

„Аз и буквите”

1

1

в pdf формат

„Аз и числата”

1

1

в pdf формат

Национално финално състезание

1

1