****** 1 КЛАС ******

Какво се изучава в 1 клас:

(ПРИМЕРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА за 1-ви клас по учебника на Манова)

Числата от 0 до 10. Събиране и изваждане на числата от 0 до 10

Септември – 7 часа
1. Ориентиране в пространството (ляво, дясно, горе, долу, пред, зад)
2. Групиране и подреждане на предмети
3. Сравняване на предмети (повече, по-малко, толкова, колкото)
4. Числото 1
5. Числото 1. Ориентиране в пространството (дълъг, къс, тесен, широк)
6. Числото 2
7. Числото 2. Понятия: много, малко
Октомври – 16 часа
8. Числото 3
9. Числата от 1 до 3. Знаци за сравняване <, >
10. Събиране на числата от 1 до 3
11. Изваждане на числата от 1 до 3
12. Събиране и изваждане на числата от 1 до 3. Триъгълник
13. Събиране и изваждане на числата от 1 до 3
14. Числото 4
15. Числата от 1 до 4. Квадрат
16. Събиране на числата от 1 до 4
17. Изваждане на числата от 1 до 4
18. Числото 5
19. Числата от 1 до 5
20. Събиране на числата от 1 до 5
21. Изваждане на числата от 1 до 5
22. Събиране и изваждане на числата от 1 до 5. Разместително свойство
23. Събиране и изваждане на числата от 1 до 5. Сравняване на сбор с число
Ноември – 16 часа
24. Числото 0
25. Числата от 0 до 5. Кръг
26. Събиране с 0
27. Изваждане с 0. Изваждане на равни числа
28. Събиране и изваждане с 0
28. Самопроверка
29. Числото 6
30. Числата до 6
31. Събиране на числата до 6
32. Изваждане на числата до 6
33. Събиране и изваждане на числата до 6
34. Събиране и изваждане на числата до 6. Сравняване на разлика с число
35. Числото 7
36. Числата до 7
37. Събиране на числата до 7
38. Изваждане на числата до 7
39. Събиране и изваждане на числата до 7. Вертикален запис
40. Събиране и изваждане на числата до 7. Проверка на изваждането със събиране
Декември – 12 часа
41. Числото 8
42. Числата до 8
43. Събиране на числата до 8
44. Изваждане на числата до 8
45. Събиране и изваждане на числата до 8
46. Събиране и изваждане на числата до 8
47. Числото 9
48. Числата до 9
49. Събиране на числата до 9
50. Изваждане на числата до 9
51. Събиране и изваждане на числата до 9
52. Събиране и изваждане на числата до 9. Сбор на три числа
Януари –12 часа
53. Числото 10
54. Числата до 10
55. Събиране на числата до 10
56. Изваждане на числата до 10
57. Събиране и изваждане на числата до 10
58. Събиране и изваждане на числата до 10. Събиране на повече числа
59. Монети и банкноти
60. Монети и банкноти
61. Килограм
62. Килограм
63. Числата от 0 до 10. Обобщение
66.Самопроверка
Числата от 11 до 20. Събиране и изваждане на числата до 20
Февруари – 16 часа
64. Десетица
65. Числата от 11 до 20 – четене, писане, броене
66. Сравняване на числата от 11 до 20
67. Представяне на числата от 11 до 20 като сбор на десетици и единици
68. Едноцифрени и двуцифрени числа
69. Правоъгълник
70. Събиране без преминаване на десетицата (10 + 5 = 15)
71. Изваждане без преминаване на десетицата (15 – 10 = 5; 15 – 5 = 10)
72. Събиране на двуцифрено число с едноцифрено (12 + 2 = 14). Събираемо, сбор
73. Изваждане на едноцифрено число от двуцифрено без преминаване (14 – 2 = 12)
74. Изваждане на двуцифрено число от двуцифрено без преминаване на десетица (14 – 12 = 2)
75. Изваждане на двуцифрено число от двуцифрено без преминаване (с разлагане на умаляемото и умалителя)
76. Изваждане на двуцифрено число от двуцифрено без преминаване (с разлагане на умалителя)
77. Събиране и изваждане без преминаване  (12 + 2 = 14;   14 – 2 = 12;14 – 12 = 2)
78. Сантиметър
79. Сантиметър
80. Отсечка
81. Дължина на отсечка. Измерване на отсечки
Март – 16 часа
82. Събиране на двуцифрено число с едноцифрено със сбор 20
83. Изваждане на едноцифрено число от 20 (20 – 6 = 14)
84. Изваждане на двуцифрено число от 20 (20 – 14 = 6)
85. Събиране и изваждане без преминаване (14 + 6 = 20;  20 – 6 = 14; 20 – 14 = 6)
86. Събиране и изваждане без преминаване
87. Събиране и изваждане без преминаване
88. Събиране и изваждане без преминаване. Обобщение
89. Самопроверка
89. Събиране на едноцифрени числа с преминаване на десетицата
90. Изваждане с преминаване на десетицата. Умаляемо, умалител, разлика
91. Събиране на едноцифрени числа със сбор 11 с преминаване
92. Изваждане на едноцифрени числа от 11
93. Събиране и изваждане с преминаване
94. Събиране и изваждане с преминаване
Април – 12 часа
95. Събиране на едноцифрени числа със сбор 12
96. Изваждане на едноцифрени числа от 12 с преминаване
97. Събиране и изваждане с преминаване
98. Събиране и изваждане с преминаване
99. Събиране на едноцифрени числа със сбор 13
100. Изваждане на едноцифрени числа от 13 с преминаване
101. Събиране и изваждане с преминаване
102. Събиране и изваждане с преминаване
103. Събиране на едноцифрени числа със сбор 14
104. Изваждане на едноцифрени числа от 14 с преминаване
105. Събиране и изваждане с преминаване
106. Събиране и изваждане с преминаване
Май – 12 часа
107. Час
108. Час
109. Събиране на едноцифрени числа със сбор 15
110. Изваждане на едноцифрени числа от 15 с преминаване
111. Събиране и изваждане с преминаване
112. Събиране и изваждане с преминаване
113. Събиране с преминаване (сбор 16, 17, 18)
114. Изваждане с преминаване (от 16, 17, 18)
115. Събиране и изваждане с преминаване
116. Събиране и изваждане с преминаване
117. Събиране и изваждане с преминаване. Обобщение
118. Самопроверка
118. Годишен преговор. Числата до 10. Събиране и изваждане
119. Годишен преговор. Числата до 20. Събиране и изваждане

Вижте и тези сайтове:

Oбщност „НАЧАЛНО  ОБРАЗОВАНИЕ“

Сдружение „НАЧАЛНО  ОБРАЗОВАНИЕ“

два изключително полезни сайта, от които всеки може да научи нещо! Възхищавам се на тези всеотдайни и неуморни хора, които не пестят време и знания и ги споделят, за което им благодаря!