МАТУРА ПО МАТЕМАТИКА 2008 г.

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА – 2008 г.

3 юни             тема и  отговори

4 юни             тема и  отговори

2 септември   тема и  отговори

3 септември   тема и  отговори

 

ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ – 2008 г.

Задължителен ДЗИ – Български език и литература

Задължителен ДЗИ по избор – май 2008 г.

ДЗИ по желание – май 2008 г.

Задължителен ДЗИ по избор (по желание) – септември 2008 г.