МАТУРА ПО МАТЕМАТИКА – 2022 г.

Държавни зрелостни изпити задължителни, май 2022 г.

Български език и литература, 18 май 2022 г. (публ. 18.05.2022 г.)

Математика, 20 май 2022 г. (публ. 20.05.2022 г.)

Предприемачество, 20 май 2022 г. (публ. 20.05.2022 г.)

Руски език ниво В1, 20 май 2022 г.  (публ. 20.05.2022 г.)

Руски език ниво В1.1, 20 май 2022 г.  (публ. 20.05.2022 г.)

Руски език ниво В2, 20 май 2022 г.  (публ. 20.05.2022 г.)

Немски език ниво В2, 20 май 2022 г. (публ. 20.05.2022 г.)

Немски език ниво В1, 20 май 2022 г. (публ. 20.05.2022 г.)

Немски език ниво В1.1, 20 май 2022 г. (публ. 20.05.2022 г.)

Италиански език ниво В2, 20 май 2022 г. (публ. 20.05.2022 г.)

Италиански език ниво В1.1, 20 май 2022 г. (публ. 20.05.2022 г.)

Испански език ниво В2, 20 май 2022 г. (публ. 20.05.2022 г.)

Испански език ниво В1.1, 20 май 2022 г. (публ. 20.05.2022 г.)

Френски език ниво В1.1, 20 май 2022 г. (публ. 20.05.2022 г.)

Френски език ниво В2, 20 май 2022 г. (публ. 20.05.2022 г.)

Английски език ниво В2, 20 май 2022 г. (публ. 20.05.2022 г.)

Английски език ниво В1, 20 май 2022 г. (публ. 20.05.2022 г.)

Английски език ниво В1.1, 20 май 2022 г. (публ. 20.05.2022 г.)

Философия, 20 май 2022 г. (публ. 20.05.2022 г.)

Музика, 20 май 2022 г. (публ. 20.05.2022 г.)

Изобразително изкуство, 20 май 2022 г. (публ. 20.05.2022 г.)

Информатика, 20 май 2022 г. (публ. 20.05.2022 г.)

Информационни технологии, 20 май 2022 г. (публ. 20.05.2022 г.)

История и цивилизация, 20 май 2022 г. (публ. 20.05.2022 г.)

Химия и опазване на околната среда, 20 май 2022 г. (публ. 20.05.2022 г.)

География и икономика, 20 май 2022 г. (публ. 20.05.2022 г.)

Физика и астрономия, 20 май 2022 г. (публ. 20.05.2022 г.)

Биология и здравно образование, 20 май 2022 г. (публ. 20.05.2022 г.)

Държавни зрелостни изпити по общообразователна подготовка по желание, май 2022 г.

Математика (публ. 26.05.2022 г.)

Руски език, ниво A2 (публ. 30.05.2022 г.)

Руски език, ниво B1.1 (публ. 30.05.2022 г.)

Руски език, ниво B1 (публ. 30.05.2022 г.)

Биология и здравно образование (публ. 30.05.2022 г.)

Английски език, ниво A2 (публ. 27.05.2022 г.)

Английски език, ниво B1.1 (публ. 27.05.2022 г.)

Английски език, ниво B1 (публ. 27.05.2022 г.)

Английски език, ниво B2.1 (публ. 27.05.2022 г.)

География (публ. 27.05.2022 г.)

История и цивилизации (публ. 26.05.2022 г.)

Философия (публ. 26.05.2022 г.)

Държавни зрелостни изпити по профилирана подготовка по желание, май 2022 г.

Математика – профилирана подготовка (публ. 07.06.2022 г.)

Физика и астрономия – профилирана подготовка  (публ. 07.06.2022 г.)

Информационни технологии – профилирана подготовка  (публ. 07.06.2022 г.)

Английски език – профилирана подготовка, ниво B2 (публ. 07.06.2022 г.)

Английски език – профилирана подготовка, ниво B1.1 (публ. 07.06.2022 г.)

Държавни зрелостни изпити, август 2022 г.

Математика (публ. 26.08.2022 г.)

Български език и литература (публ. 25.08.2022 г.)

Предприемачество (публ. 26.08.2022 г.)

Руски език ниво В1 (публ. 26.08.2022 г.)

Руски език ниво В1.1 (публ. 26.08.2022 г.)

Руски език ниво В2 (публ. 26.08.2022 г.)

Немски език ниво В2 (публ. 26.08.2022 г.)

Немски език ниво В1.1 (публ. 26.08.2022 г.)

Испански език ниво В2 (публ. 26.08.2022 г.)

Испански език ниво В1.1 (публ. 26.08.2022 г.)

Френски език ниво В2 (публ. 26.08.2022 г.)

Английски език ниво В2 (публ. 26.08.2022 г.)

Английски език ниво В1 (публ. 26.08.2022 г.)

Английски език ниво В1.1 (публ. 26.08.2022 г.)

Философия (публ. 26.08.2022 г.)

Музика (публ. 26.08.2022 г.)

Изобразително изкуство (публ. 26.08.2022 г.)

Информатика (публ. 26.08.2022 г.)

Информационни технологии (публ. 26.08.2022 г.)

История и цивилизации (публ. 26.08.2022 г.)

Химия и опазване на околната среда (публ. 26.08.2022 г.)

География и икономика (публ. 26.08.2022 г.)

Физика и астрономия (публ. 26.08.2022 г.)

Биология и здравно образование (публ. 26.08.2022 г.)

Държавни зрелостни изпити по желание, 29 август 2022 г.

Математика (публ. 29.08.2022 г.)

Химия и опазване на околната среда (публ. 29.08.2022 г.)

Английски език A2 (публ. 29.08.2022 г.)

Английски език B1 (публ. 29.08.2022 г.)

Английски език B1.1 (публ. 29.08.2022 г.)

Английски език B2.1 (публ. 29.08.2022 г.)

Немски език А2 (публ. 29.08.2022 г.)

Немски език B1 (публ. 29.08.2022 г.)

Руски език B1 (публ. 29.08.2022 г.)

Философия (публ. 29.08.2022 г.)

История и цивилизации (публ. 29.08.2022 г.)

География и икономика (публ. 29.08.2022 г.)

Биология и здравно образование (публ. 29.08.2022 г.)

Руски език ниво В2 (публ. 29.08.2022 г.)

Примерни задачи към учебно-изпитни програми (УИП) за държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за учебната 2021 – 2022 година

Примерни задачи към учебно-изпитни програми (УИП)
за държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за учебната 2021 – 2022 година (публ. 16.09.2021 г.)

 Учебен предмет

 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ООП)

 ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА (ПП)

Примерни задачи
към УИП за ДЗИ
 УИП за ДЗИ   Примерни задачи
към УИП за ДЗИ 
УИП за ДЗИ 
Български език
Чужд език (АЕ, ФЕ, НЕ, ИЕ, ИтЕ, РЕ – на съответните нива)
Английски език
Френски език
Немски език
Испански език
Италиански език
Руски език

Математика

Информатика
Информационни технологии
История и цивилизации
География и икономика
Философия
Биология и здравно образование
Физика и астрономия
Химия и опазване на околната среда
Музика
Изобразително изкуство
Предприемачество