МАТУРА ПО МАТЕМАТИКА – 2021 г.

Изпитни материали за ДЗИ – 2021 г.

Държавни зрелостни изпити задължителни, май 2021 г.

Български език и литература, 19 май 2021 г. (публ. 19.05.2021 г.)

Държавни зрелостни изпити задължителни, май 2021 г.

Математика, 21 май 2021 г.

Физика и астрономия, 21 май 2021 г.

Химия и опазване на околната среда, 21 май 2021 г.

Биология и здравно образование, 21 май 2021 г.

История и цивилизация, 21 май 2021 г.

География и икономика, 21 май 2021 г.

Цикъл „Философия“, 21 май 2021 г.

Английски език, 21 май 2021 г.

Немски език, 21 май 2021 г.

Френски език, 21 май 2021 г.

Испански език, 21 май 2021 г.

Италиански език, 21 май 2021 г.

Руски език, 21 май 2021 г.

Държавни зрелостни изпити по желание, май 2021 г.

Математика, 28 май 2021 г.

Химия и опазване на околната среда, 31 май 2021 г.

История и цивилизация, 31 май 2021 г.

Немски език, 28 май 2021 г.

Френски език, 28 май 2021 г.

Испански език, 28 май 2021 г.

Италиански език, 28 май 2021 г.

Цикъл „Философия“, 27 май 2021 г.

География и икономика, 27 май 2021 г.

Биология и здравно образование, 27 май 2021 г.

Физика и астрономия, 26 май 2021 г.

Английски език, 26 май 2021 г.

Руски език, 26 май 2021 г.

 

Държавни зрелостни изпити, август 2021 г.

Математика, 27 август 2021 г.

Физика и астрономия, 27 август 2021 г.

Химия и опазване на околната среда, 27 август 2021 г.

Биология и здравно образование, 27 август 2021 г.

История и цивилизация, 27 август 2021 г.

География и икономика, 27 август 2021 г.

Цикъл „Философия“, 27 август 2021 г.

Английски език, 27 август 2021 г.

Немски език, 27 август 2021 г.

Френски език, 27 август 2021 г.

Италиански език, 27 август 2021 г.

Руски език, 27 август 2021 г.

Български език и литература, 26 август 2021 г. (публ. 26.08.2021 г.)

Държавни зрелостни изпити по желание, август 2021 г.

Английски език, 30 август 2021 г.

Испански език, 30 август 2021 г.

Биология и здравно образование, 30 август 2021 г.