МАТУРА ПО МАТЕМАТИКА – 2019 г.

Задължителни държавни зрелостни изпити, май 2019 г.


Математика, 23 май 2019 г.

Химия и опазване на околната среда, 23 май 2019 г.

Английски език, 23 май 2019 г.

Немски език, 23 май 2019 г.

Френски език, 23 май 2019 г.

Руски език, 23 май 2019 г.

Испански език, 23 май 2019 г.

Италианск език, 23 май 2019 г.

Физика и астрономия, 23 май 2019 г.

Биология и здравно образование, 23 май 2019 г.

География и икономика, 23 май 2019 г.

История и цивилизация, 23 май 2019 г.

Цикъл „Философия“, 23 май 2019 г.

Български език и литература, 21 май 2019 г.

Държавни зрелостни изпити по желание, май 2019 г.

Математика, 31 май 2019 г.

История и цивилизация, 31 май 2019 г.

География и икономика, 30 май 2019 г.

Химия и опазване на околната среда, 30 май 2019 г.

Английски език, 29 май 2019 г.

Немски език, 29 май 2019 г.

Френски език, 29 май 2019 г.

Испански език, 29 май 2019 г.

Руски език, 29 май 2019 г.

Италиански език, 29 май 2019 г.

Физика и астрономия, 28 май 2019 г.

Биология и здравно образование, 28 май 2019 г.

Цикъл „Философия“, 28 май 2019 г.

Държавни зрелостни изпити, август 2019 г.

Математика, 29 август 2019 г.

Английски език, 29 август 2019 г.

Немски език, 29 август 2019 г.

Руски език, 29 август 2019 г.

Френски език, 29 август 2019 г.

Физика и астрономия, 29 август 2019 г.

Биология и здравно образование, 29 август 2019 г.

География и икономика, 29 август 2019 г.

История и цивилизация, 29 август 2019 г.

Цикъл „Философия“, 29 август 2019 г.

Български език и литература, 28 август 2019 г.