МАТУРА ПО МАТЕМАТИКА – 2018 г.

Задължителни държавни зрелостни изпити, май 2018 г.

Математика, 23 май 2018 г.

Испански език, 23 май 2018 г.

Италиански език, 23 май 2018 г.

Английски език, 23 май 2018 г.

Немски език, 23 май 2018 г.

Руски език, 23 май 2018 г.

Френски език, 23 май 2018 г.

Цикъл „Философия“, 23 май 2018 г.

Биология и здравно образование, 23 май 2018 г.

География и икономика, 23 май 2018 г.

Химия и опазване на околната среда, 23 май 2018 г.а

Физика и астрономия, 23 май 2018 г.

История и цивилизация, 23 май 2018 г.

Български език и литература, 21 май 2018 г.

Държавни зрелостни изпити по желание, май 2018 г.

Математика, 29 май 2018 г.

Химия, 1 юни 2018 г.

История, 1 юни 2018 г.

Испански език, 31 май 2018 г.

Италиански език, 31 май 2018 г.

Френски език, 31 май 2018 г.

География и икономика, 31 май 2018 г.

Физика и астрономия, 31 май 2018 г.

Биология и здравно образование, 30 май 2018 г.

Английски език, 30 май 2018 г.

Немски език, 29 май 2018 г.

Руски език, 29 май 2018 г.

Цикъл „Философия“, 29 май 2018 г.

Задължителни държавни зрелостни изпити, август 2018 г.

Математика, 29 август 2018 г.

Химия и опазване на околната среда, 29 август 2018 г.

Физика и астрономия, 29 август 2018 г.

Биология и здравно образование, 29 август 2018 г.

География и икономика, 29 август 2018 г.

Цикъл „Философия“, 29 август 2018 г.

История и цивилизация, 29 август 2018 г.

Италиански език, 29 август 2018 г.

Испански език, 29 август 2018 г.

Руски език, 29 август 2018 г.

Немски език, 29 август 2018 г.

Френски език, 29 август 2018 г.

Английски език, 29 август 2018 г.

Български език и литература, 28 август 2018 г.