МАТУРА ПО МАТЕМАТИКА – 2016 г.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ, май 2016 г.

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ по желание, май 2016 г.

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ, АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2016 Г.