МАТУРА ПО МАТЕМАТИКА 2013 г.

ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ – 2013 г.

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ по желание

ВТОРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ по избор, 23 май 2013 г.