СЪСТЕЗАНИЯ

График за провеждане на националните състезания по математика за ученици

през учебната 2013/2014 година

1. Математическо състезание „Хитър Петър“,  Габрово – 12.10.2013  (3-8 клас)

2. Турнир по математика „Д.Малешков“, Пловдив – 26.10.2013 (2-7 клас)

3. Математически турнир „Черноризец Храбър“ – 01.11.2013 (2-12 клас)

4. Есенен математически турнир, София – 08-10.11.2013 (8-12 клас)

5. XIV Софийски математически турнир – 09.11.2013 (1-12 клас)

6. XII Областен математически турнир, Кърджали – 23.11.2013 (3-12 клас)

7. XV Турнир по математика и информационни технологии „Св.Николай Чудотворец“, Бургас – 01.12.2013 (2-12 клас)

8. Математически турнир „Иван Салабашев“, Стара Загора – 07.12.2013 (2-12 клас)

9. Коледно математическо състезание – 14.12.2013 (1-12 клас)

10. Национална олимпиада по математика:

Общински кръг: до 05.01.2014 (4-12 клас)
Областен кръг:  30.03.2014 (4-12 клас)
Национален кръг: 17-18.05.2014 (7-12 клас)

11. Зимен математически турнир „Атанас Радев“ Ямбол –  1-2.02.2014 (8-12 клас)

12. Математически турнир на Великотърновския университет, В.Търново – март 2014 (11 и 12 клас)

13. Турнир по математика „Румен Грозданов“, Пловдив­  – 15.03. 2014 (2-7 клас)

14. Пролетни математически състезания31.03-02.04.2014 Русе (4-8 клас) и Плевен (9-12 клас)

15. Европейско математическо състезание „Кенгуру“:

Областен кръг: 22.03.2014 (1-12 клас)
Национален кръг:
07.06.2014 (2-12 клас)

16. Великденско математическо състезание – 12.04.2014 (1-12 клас)

17. Математическо състезание между профилирани гимназии и паралелки на СОУ с чуждоезиков профил, Ловеч: 12-13.04.2014  (8-12 клас)

 18. XV Математически турнир “Акад. К.Попов”, Шумен – 2-4.05.2014 (2-8 клас)

19. Математическо състезание „Еврика“, София – юни 2014 (2-7 клас)


29.11.2009 | Comments Closed