ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 4 КЛАС

ТЕСТОВЕ за ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ по МАТЕМАТИКА за 4 клас, давани досега:

ТЕСТ  и  ОТГОВОРИ – 2010 г.

ТЕСТ  и  ОТГОВОРИ – 2009 г.

ТЕСТ  и  ОТГОВОРИ – 2008 г.

ТЕСТ  и  ОТГОВОРИ – 2007 г.

ПРИМЕРНИ ТЕСТОВЕ за ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ по МАТЕМАТИКА за 4 клас:

ПРИМЕРЕН ТЕСТ за  ВЪНШНО   ОЦЕНЯВАНЕ на издателство „БУЛВЕСТ“ ======= ОТГОВОРИ