СЪСТЕЗАНИЯ

График за провеждане на националните състезания по математика за ученици

през учебната 2018/2019 година

1. Математическо състезание „Хитър Петър“,  Габрово – 13.10.2018  (2-8 клас)

2. Турнир по математика „Д.Малешков“, Пловдив – 20.10.2018 (4-7 клас)

3. Математически турнир „Черноризец Храбър“ – 01.11.2018 (2-12 клас)

4. Есенен математически турнир, София – 9-11.11.2018 (8-12 клас)

5. XIX Софийски математически турнир – 11.11.2018 (1-8 клас)

6. XVI Областен математически турнир, Кърджали – 17.11.2018 (3-12 клас)

7. XVIII Турнир по математика и информационни технологии „Св.Николай Чудотворец“, Бургас – 25.11.2018 (2-12 клас)

8. Математически турнир „Иван Салабашев“, Стара Загора – 01.12.2018 (1-12 клас)

9. Коледно математическо състезание – –.12.2018 (1-12 клас)

10. Национална олимпиада по математика:

Общински кръг: до  15.12.2018 (4-12 клас)
Областен кръг: 02.02.2019 (4-12 клас)
Национален кръг: 12-15.04.2019 (7-12 клас)

11. Зимен математически турнир Атанас Радев“ – Сливен –  18-20.01.2019 (8-12 клас)

12. Математически турнир на Великотърновския университет, В.Търново – 10.03. 2019 (11 и 12 клас)

13. Турнир по математика „Румен Грозданов“, Пловдив­  – 23.02. 2019 (2-7 клас)

14. Пролетни математически състезания – 29.03.-31.03.2019 Шумен (5-7 клас) и Варна (8-12 клас)

15. Европейско математическо състезание „Кенгуру“:

Областен кръг: 23.03.2019 (1-12 клас)
Национален кръг:
01.06.2019 (2-12 клас)

16. Великденско математическо състезание – 20.04.2019 (1-12 клас)

17. Математическо състезание между профилирани гимназии и паралелки на СОУ с чуждоезиков профил, Ловеч: 15-17.03.2019  (8-12 клас)

 18. XV Математически турнир “Акад. К.Попов”, Шумен – 3-5.05.2019 (2-8 клас)

19. Математическо състезание „Еврика“, София – –.06.2019 (2-7 клас)


29.11.2009 | Comments Closed