СЪСТЕЗАНИЯ

График за провеждане на националните състезания по математика за ученици

през учебната 2017/2018 година

1. Математическо състезание „Хитър Петър“,  Габрово – 14.10.2017  (3-8 клас)

2. Турнир по математика „Д.Малешков“, Пловдив – –.11.2017 (2-7 клас)

3. Математически турнир „Черноризец Храбър“ – 01.11.2017 (2-12 клас)

4. Есенен математически турнир, София – ––.11.2017 (8-12 клас)

5. XIX Софийски математически турнир – –.11.2017 (1-8 клас)

6. XVI Областен математически турнир, Кърджали – –.11.2017 (3-12 клас)

7. XVIII Турнир по математика и информационни технологии „Св.Николай Чудотворец“, Бургас – –.11.2017 (2-12 клас)

8. Математически турнир „Иван Салабашев“, Стара Загора – –.12.2017 (1-12 клас)

9. Коледно математическо състезание – –.12.2017 (1-12 клас)

10. Национална олимпиада по математика:

Общински кръг: до  22.12.2017 (4-12 клас)
Областен кръг: 03.02.2018 (4-12 клас)
Национален кръг: 13-16.04.2018 (7-12 клас)

11. Зимен математически турнир Атанас Радев“ – Ямбол –  19-21.01.2018 (8-12 клас)

12. Математически турнир на Великотърновския университет, В.Търново – 00.03. 2018 (11 и 12 клас)

13. Турнир по математика „Румен Грозданов“, Пловдив­  – 00.03. 2018 (2-7 клас)

14. Пролетни математически състезания – 30.03.-01.04.2018 Русе (4-8 клас) и Плевен (9-12 клас)

15. Европейско математическо състезание „Кенгуру“:

Областен кръг: 17.03.2018 (1-12 клас)
Национален кръг:
00.06.2018 (2-12 клас)

16. Великденско математическо състезание – –.04.2018 (1-12 клас)

17. Математическо състезание между профилирани гимназии и паралелки на СОУ с чуждоезиков профил, Ловеч: 23-25.03.2018  (8-12 клас)

 18. XV Математически турнир “Акад. К.Попов”, Шумен – –.05.2018 (2-8 клас)

19. Математическо състезание „Еврика“, София – –.06.2018 (2-7 клас)


29.11.2009 | Comments Closed