СЪСТЕЗАНИЯ

График за провеждане на националните състезания по математика за ученици

през учебната 2015/2016 година

1. Математическо състезание „Хитър Петър“,  Габрово – 10.10.2015  (3-8 клас)

2. Турнир по математика „Д.Малешков“, Пловдив – 14.11.2015 (2-7 клас)

3. Математически турнир „Черноризец Храбър“ – 31.10.2015 (2-12 клас)

4. Есенен математически турнир, София – 13-15.11.2015 (8-12 клас)

5. XVII Софийски математически турнир – 07.11.2015 (1-8 клас)

6. XIV Областен математически турнир, Кърджали – 14.11.2015 (3-12 клас)

7. XVI Турнир по математика и информационни технологии „Св.Николай Чудотворец“, Бургас – 29.11.2015 (2-12 клас)

8. Математически турнир „Иван Салабашев“, Стара Загора – 05.12.2015 (2-12 клас)

9. Коледно математическо състезание – 13.12.2015 (1-12 клас)

10. Национална олимпиада по математика:

Общински кръг: 12.12.2015 (4-12 клас)
Областен кръг: 02.02.2016 (4-12 клас)
Национален кръг: 15-18.04.2016 (7-12 клас)

11. Зимни математически състезания – Ямбол –  22-24.01.2016 (8-12 клас)

12. Математически турнир на Великотърновския университет, В.Търново – 13.03. 2016 (11 и 12 клас)

13. Турнир по математика „Румен Грозданов“, Пловдив­  – 12.03. 2016 (2-7 клас)

14. Пролетни математически състезания – 02-03.04.2016 Плевен (4-8 клас) и Русе (9-12 клас)

15. Европейско математическо състезание „Кенгуру“:

Областен кръг: 19.03.2016 (1-12 клас)
Национален кръг:
04.06.2016 (2-12 клас)

16. Великденско математическо състезание – 23.04.2016 (1-12 клас)

17. Математическо състезание между профилирани гимназии и паралелки на СОУ с чуждоезиков профил, Ловеч: 18-20.03.2016  (8-12 клас)

 18. XV Математически турнир “Акад. К.Попов”, Шумен – 6-8.05.2016 (2-8 клас)

19. Математическо състезание „Еврика“, София – 18.06.2016 (2-7 клас)


29.11.2009 | Comments Closed