57 НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА по МАТЕМАТИКА 2008

ЗАДАЧИ, ДАВАНИ  НА  ОБЩИНСКИЯ  КРЪГ – 16.03.2008 г.:

Клас

Град

4 клас

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

12 клас

София

Задачи

Задачи

Задачи

Задачи

Задачи

Задачи

Задачи

Задачи

Задачи

Враца

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии

Русе

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии

Плевен


Задачи

критерии

Задачи

критерии

Задачи

критерии

Задачи

критерии

критерии

Задачи

критерии

Задачи

критерии

Задачи

критерии

Задачи

критерии

=============

ЗАДАЧИ, ДАДЕНИ  НА  ОБЛАСТНИЯ КРЪГ – 19 – 20.04.2008 г.:

4 клас

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

12 клас

19.04.2008

Тема

Тема

Тема

Тема

Тема

Тема

Тема

Тема

Тема

20.04.2008

Тема

Тема

Тема

Тема

Решения

Решения

Решения

Решения

Решения

Решения

Решения

Решения

Решения

Решения

=========