56 НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА по МАТЕМАТИКА 2007

ЗАДАЧИ, ДАВАНИ  НА  ОБЩИНСКИЯ  КРЪГ – 18.03.2007 г.:

Клас

Град

4 клас

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

12 класВраца

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии

Задачи  и критерии
====================================================================================

ЗАДАЧИ, ДАДЕНИ  НА  ОБЛАСТНИЯ КРЪГ – 14 – 15.04.2007 г.:

4 клас

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

12 клас

14.04.2008

Тема

Тема

Тема

Тема

Тема

Тема

Тема

Тема

Тема

15.04.2008

Тема

Тема

Тема

Тема

Решения

Решения

Решения

Решения

Решения

Решения

Решения

Решения

Решения

Решения

=========