СЪДЪРЖАНИЕ

Новини

============================================================================================

За сайта

============================================================================================

МАТЕМАТИКА за ученици от всички класове

============================================================================================

МАТЕМАТИКА за ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

============================================================================================

МАТЕМАТИКА за 1 клас – какво се изучава в 1 клас – показано е примерно разпределение на материала по месеци

==1. Състезания по математика за 1 клас – съдържа:

==2.  ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

==3. КНИГИ за УЧИТЕЛЯ

============================================================================================

МАТЕМАТИКА за 2 клас – какво се изучава в 2 клас – показано е примерно разпределение на материала по месеци

==1. ТЕСТОВЕ за 2 клас

==2. Състезания по математика за 2 клас – съдържа:

==3.  ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

==4. КНИГИ за УЧИТЕЛЯ

 

============================================================================================

МАТЕМАТИКА за 3 клас – какво се изучава в 3 клас – показано е примерно разпределение на материала по месеци

==1. Състезания по математика за 3 клас – съдържа:

==2.  ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

==3. КНИГИ за УЧИТЕЛЯ

 

============================================================================================

МАТЕМАТИКА  за 4 клас – какво се изучава в 4 клас – показано е примерно разпределение на материала по месеци

==1.  ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ  по математика за 4  клас съдържа тестовете с отговори за 2008, 2009 и 2010 г.

==2. Състезания по математика за 4 клас – съдържа:

==3.  ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

==4. КНИГИ за УЧИТЕЛЯ

 

============================================================================================

МАТЕМАТИКА  за 5  клас – какво се изучава в 5 клас – показано е примерно разпределение на материала по месеци

==1.  ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ  по математика за 5  клас съдържа тестовете с отговори за 2008, 2009 и 2010 г.

==2. Състезания по математика за 5 клас – съдържа:

 • Европейско КЕНГУРУ – задачите и отговорите от 2006 до 2011
 • Великденско математическо състезание – задачите и отговорите от 2005 до 2011
 • Коледно математическо състезание – задачите и отговорите от 2006 до 2010
 • Математически турнир „Иван Салабашев“ – задачите и решенията им от 2002 до 2009 г.
 • Регионално математическо състезание „Свети Георги Победоносец“ – гр. Монтана – от 2003 до 2008
 • Математическо състезание „ХИТЪР  ПЕТЪР“ – гр. ГАБРОВО  – от 2004 г. до 2010 г.
 • Регионален математически турнир „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ – РУСЕ – задачи и отговори от 2006 до 2010 г.

==3. КНИГИ за УЧИТЕЛЯ

 

============================================================================================

МАТЕМАТИКА за 6 клас – какво се изучава в 6 клас – показано е примерно разпределение на материала по месеци

==1.  ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ по математика за 6 клас съдържа тестoвете  с отговори за  2009 г. и 2010 г.

==2. Състезания по математика за 6 клас съдържа:

 • Европейско КЕНГУРУ – задачите и отговорите от 2006 до 2011
 • Великденско математическо състезание – задачите и отговорите от 2005 до 2011
 • Коледно математическо състезание – задачите и отговорите от 2006 до 2010
 • Математически турнир „Иван Салабашев“ – задачите и решенията им от 2002 до 2009 г.
 • Регионално математическо състезание „Свети Георги Победоносец“ – гр. Монтана – от 2003 до 2008
 • Математическо състезание „ХИТЪР  ПЕТЪР“ – гр. ГАБРОВО  – от 2004 г. до 2010 г.
 • Регионален математически турнир „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ – РУСЕ – задачи и отговори от 2006 до 2010 г.

==3. КНИГИ за УЧИТЕЛЯ

 

============================================================================================

МАТЕМАТИКА за 7 клас – какво се изучава в 7 клас – показано е примерно разпределение на материала по месеци

 1. НВО за 7 клас от МОН   
 2. ИЗПИТИ по математика и БЕЛ след  7 КЛАСпрез учебната 2018-2019 година и тестове от минали години  
 3. ИНФОРМАЦИЯ за КАНДИДАТСТВАНЕ   след   7 КЛАС – график за учебната 2018-2019 г.  
 4. ВЪТРЕШЕН ПРИЕМЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ЗА НПМГ след 7 клас – приемните изпити от 2004 до 2011 г.
 5. НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ – ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС от 2010, 2009 и 2008 г. – общински, областен и национален кръг
 6. Състезания по математика за 7 клас– съдържа:
  • Европейско КЕНГУРУ – задачите и отговорите от 2006 до 2011
  • Великденско математическо състезание – задачите и отговорите от 2005 до 2011
  • Коледно математическо състезание – задачите и отговорите от 2006 до 2010
  • Математически турнир „Иван Салабашев“ – задачите и решенията им от 2002 до 2009 г.
  • Регионално математическо състезание „Свети Георги Победоносец“ – гр. Монтана – от 2003 до 2008
  • Математическо състезание „ХИТЪР  ПЕТЪР“ – гр. ГАБРОВО  – от 2004 г. до 2010 г.
  • Регионален математически турнир „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ – РУСЕ – задачи и отговори от 2006 до 2010 г.
  • 7. КНИГИ за УЧИТЕЛЯ

============================================================================================

МАТЕМАТИКА за 8 клас – какво се изучава в 8 клас – показано е примерно разпределение на материала по месеци

1. Състезания по математика за 8 клас – съдържа:

 • Европейско КЕНГУРУ – задачите и отговорите от 2006 до 2011
 • Великденско математическо състезание – задачите и отговорите от 2005 до 2011
 • Коледно математическо състезание – задачите и отговорите от 2006 до 2010
 • Математически турнир „Иван Салабашев“ – задачите и решенията им от 2002 до 2009 г.
 • Математическо състезание „ХИТЪР  ПЕТЪР“ – гр. ГАБРОВО  – от 2008 г. до 2010 г.
 • Регионален математически турнир „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ – РУСЕ – задачи и отговори от 2006 до 2010 г.

==3. КНИГИ за УЧИТЕЛЯ

============================================================================================

МАТЕМАТИКА за 9 клас

 

============================================================================================

МАТЕМАТИКА за 10 КЛАС

============================================================================================

МАТЕМАТИКА за 11 клас

============================================================================================

МАТЕМАТИКА за 12 клас

 

============================================================================================

МАТУРА по математикасъдържа:

 • УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА
 • ИНСТРУКТАЖ ЗА ЗРЕЛОСТНИКА
 • СКАЛА ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТОЧКИТЕ В ОЦЕНКИ
 1. ДЗИ по математика от 2012 г.
 2. ДЗИ по математика от 2011 г.
 3. ДЗИ по математика от 2010 г.
 4. ДЗИ по математика от 2009 г.
 5. ДЗИ по математика от 2008 г.
 6. ПРОБНИ МАТУРИ по  МАТЕМАТИКА

============================================================================================

КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ – за всеки ВУЗ е даден график на КС изпити по математика през 2011 и теми с отговори и решения от минали години:

 1. СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – съдържа задачите и решенията от КС изпити по математика от 2007 до 2011 г.
 2. ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ – съдържа КС теми и тестове по математика от 2005 до 2011 г.
 3. ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – София – съдържа КС тестове по математика с отговори и решения от 2003 до 2011 г.
 4. ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – Варна – съдържа КС тестове по математика с отговори и решения от 2003 до 2011 г.
 5. ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – Габрово – съдържа КС тестове по математика с отговори от 2007 до 2011 г.
 6. УНСС – съдържа КС тестове (ЕПИ) и отговорите  по ВСИЧКИ ПРЕДМЕТИ от 2007 до 2009 г.
 7. УАСГ – съдържа КС теми по математика с отговори от 2007 до 2011 г.
 8. ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”СОФИЯ – съдържа КС теми по математика и решенията им от 2005 г. до 2011 г.
 9. НБУ – съдържа 4 примерни ТОП теста
 10. ДРУГИ ВУЗОВЕ

============================================================================================

СЪСТЕЗАНИЯ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ВСИЧКИ КЛАСОВЕ –   съдържа график на състезанията през учебната 2019/2020 г.  

 1. ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – регламент, задачи и отговори за всички класове от 1 до 12 от 2005 до 2019 г.  
 2. АВСТРАЛИЙСКО КЕНГУРУ – регламент, задачи и отговори от 2002 до 2010 г.
 3. ЕВРОПЕЙСКО  КЕНГУРУ – регламент, задачи и отговори от 2006 до 2019 г. 
 4. КОЛЕДНО  МАТЕМАТИЧЕСКО  СЪСТЕЗАНИЕ – регламент,  задачи и отговори от 2006 до 2018  
 5. МАТЕМАТИЧЕСКИ  ТУРНИР „ИВАН  САЛАБАШЕВ“ регламент, задачи и решения  от 2002 до 2018 г.  
 6. МАТЕМАТИЧЕСКИ  ТУРНИР  „ЧЕРНОРИЗЕЦ  ХРАБЪР“ – регламент,  задачи, отговори и решения от 2007 до 2015 г.  
 7. СОФИЙСКИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР – регламент, задачи и отговори  от 1999 до 2003 г. и от 2011 до 2018 г.
 8. ЗИМНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ от 2003 г. до 2010 г.
 9. НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПАРАЛЕЛКИ НА СОУ С ЧУЖДОЕЗИКОВ ПРОФИЛ – гр. ЛОВЕЧзадачи и решения от 2006 до 2011 г.
 10. ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ – задачи и решения от 26-ти до 31-ви турнир
 11. ЕСЕНЕН МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР – гр. СОФИЯ – задачи и решения от 2009 г.
 12. ДИМИТРОВДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – гр.ВИДИН – от 2004 г. до 2011 г.  
 13. Регионален математически турнир „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ – РУСЕ – задачи и отговори от 2006 до 2010 г.
 14. Регионално математическо състезание „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ПЛЕВЕН – задачи и отговори от 2007 до 2019 г.
 15. Регионално математическо състезание „СТОЯН ЗАИМОВ“ – ПЛЕВЕН – задачи и отговори от 2002 до 2012 г.
 16. Регионален математически турнир „Св. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ“ – БУРГАС – задачи  от 2006 до 2011 г.

============================================================================================

ОЛИМПИАДИ ПО МАТЕМАТИКА – график за настоящата година и задачи от минали олимпиади

============================================================================================

МАТЕМАТИКА за СТУДЕНТИ

 1. ЛИНЕЙНА   АЛГЕБРАРАЗРАБОТВА СЕ
 2. АНАЛИТИЧНА  ГЕОМЕТРИЯРАЗРАБОТВА СЕ
 3. АНАЛИЗ  1 – РАЗРАБОТВА СЕ
 4. АНАЛИЗ  2 РАЗРАБОТВА СЕ

============================================================================================

СЪДЪРЖАНИЕ

============================================================================================

КОНТАКТИ

29.11.2009 | Comments Closed