ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ след 7 КЛАС

ИЗПИТИТЕ – НВО    по   БЕЛ и МАТЕМАТИКА   ЗА   ПРИЕМ   СЛЕД   7  клас   са   на:

БЕЛ – 17.06.2019 г. от 09:00 ч.

Математика – 19.06.2019 г. от 09:00 ч.

!!! ГРАФИК за дейностите по прием на ученици след завършен 7  клас

през учебната 2018-2019 г. NEW3_ANI

==============================================================

Архив на изпитни материали по БЕЛ и по математика

за кандидатстване след VII клас по учебни години –  ТУК

 

   График  

за дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища
след завършен VII
клас през учебната 2018/2019 г.

Вид дейност
Срок
1
Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите.
03-05.06.2019г. вкл.
2
Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците относно допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите.
до 18.06.2019 г. вкл.
3
Провеждане на тестове за НВО по:
-Български език и литература
-Математика
17.06.2019 г.
19.06.2019 г.
4
Обявяване на резултатите от тестовете ЗА НВО .
до 27.06.2019 г.
5
Провеждане на изпити за проверка на способностите по:
-Изобразително изкуство
-Музика
-Спорт
20.06.2019 г.
24.06.2019 г.
25-26.06.2019г.вкл.
6
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.
до 27.06.2019 г. вкл.
7
Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити.
 до 02.07.2019 г. вкл.
8
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016 г.
 03-05.07.2019г. вкл.
9
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.
 до 11.07.2019 г. вкл.
10
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.
 до 16.07.2019г. вкл.
11
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.
 до 18.07.2019 г. вкл.
12
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.
 до 22.07.2019 г. вкл.
13
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.
 23.07.2019 г.
14
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.
24-25.07.2019г. вкл.
15
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.
29.07.2019 г.
16
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.
 до 31.07.2019 г.вкл.
17
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.
 01.08.2019 г.
18
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.
определя се от Директора на училището до 10.09.2019 г.
19
Утвърждаване на осъществения държавен план прием.
до 13.09.2019 г.

СТАРА ИНФОРМАЦИЯ

ИЗПИТЪТ    по    МАТЕМАТИКА   ЗА   ПРИЕМ   СЛЕД   7  клас  за 2010 г. е   на:

31.05.2010 г.

Министерството на образованието, младежта и науката пусна книжка с комикси за изпита след 7 клас.

Кликнете върху книжката, за да я разгледате:

korica