ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ след 7 КЛАС

ИЗПИТЪТ    по    МАТЕМАТИКА   ЗА   ПРИЕМ   СЛЕД   7  клас   е   на:

30.05.2011 г.

!!! ГРАФИК за дейностите по прием на ученици след завършен 7  клас през учебната 2010-2011 г. NEW3_ANI

==============================================================

2010 г.

ИЗПИТЪТ    по    МАТЕМАТИКА   ЗА   ПРИЕМ   СЛЕД   7  клас   е   на:

31.05.2010 г.

Министерството на образованието, младежта и науката пусна книжка с комикси за изпита след 7 клас.

Кликнете върху книжката, за да я разгледате:

korica

График

за дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища
след завършен VII
клас за учебната 2009/2010 г.

(съгласно НАРЕДБА 11 ОТ 28.03.2005 г.)
Вид дейност
Срок
1
Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите.
17.05 – 21.5.2010 г.
2
Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците относно допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите.
до 31.05.2010 г.
3
Провеждане на тестове по:
-Български език и литература
-Математика
27.05.2010 г.
31.05.2010 г.
4
Обявяване на резултатите от тестовете.
до 11.06.2010 г.
5
Провеждане на изпити за проверка на способностите по:
-Изобразително изкуство
-Музика
-Хореография
-Спорт
29.05.2010 г.
30.05.2010 г.
05.06.2010 г.
29-30.05.2010 г. и
05-06.06.2010 г.
6
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.
до 14.06.2010 г.
7
Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити.
15.06 -26.07.2010 г.
8
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №11 от 28.03.2005 г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема.
15.06 – 21.06.2010 г.
9
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.
до 24.06.2010 г.
10
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.
28.06 – 30.06.2010 г.
11
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.
до 01.07.2010 г.
12
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.
02.07 – 06.07.2010 г.
13
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.
до08.07.2010 г.
14
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.
09.07 – 13.07.2010 г.
15
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.
14.07.2010 г.
16
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.
15.07 – 16.07.2010 г.
17
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.
до 19.07.2010 г.
18
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.
определя се от Директора на училището до 29.07.2010 г.
19
Утвърждаване на осъществения държавен план прием.
до 15.08.2010 г.