НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ на СБНУ за 4 клас

Национално състезание на Сдружението на българските начални учители (СБНУ)

за ученици от I  до IV  клас

SBNU

На основание Заповед № РД 09-1968 от 02.12.2009 г. на Министъра на образованието, младежта и науката в Националния календар за извънучилищни дейности под Изява № 75 е включено Национално финално състезание на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ за ученици І – ІV клас.
Организатори са МОМН, РИО, НДД, СБНУ, а партньори на Сдружението са Синдикатът на българските учители, Софийски университет – Факултет „Славянски филологии” и Асоциация „Родители”.

Право на участие в Национално финално състезание на СБНУ имат ученици, получили максимален брой точки в поне две от провежданите състезания.

 

4. клас
2009
2010
2011
2012
2013

2014

2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Аз, природата
и светът
 
Аз и буквите
 
Аз и числата
Аз
общувам
с Европа
английски
 
испански
немски
 
френски
руски
Национално
финално
състезание

 

 

Тестове

2009/2010 г.

2008/2009 г.

2007/2008 г.

„Аз, природата и светът”

Тест

Тест

Тест

„Аз и буквите”

Тест

Тест

Тест

„Аз и числата”

Тест

Тест

Тест

„Аз общувам с Европа”

Тест

Тест

Тест

Национално финално състезание

Тест

Тест

Източник:  http://www.sbnu.org/