XX МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР „ИВАН САЛАБАШЕВ” – 2011 г.

Днес, 03.12.2011 г., се проведе XX Математически турнир „Иван Салабашев”, посветен на 50 годишнината от създаването на секцията на математиците в гр. Стара Загора. Математическият турнир „Иван Салабашев“ се провежда за първи път през 1992 година. Основател на Турнира е Евтим Кънчев – изтъкнат деятел на Съюза на математиците в България и дългогодишен председател на секцията на СМБ в гр. Стара Загора. Благодарение на неговия ентусиазъм и организаторски способности, Турнирът бързо печели популярност в гр. Стара Загора и в региона. Днес той е  едно от най-популярните състезания по математика за ученици в България. Провежда се от секциите на Съюза на математиците в България по места под егидата на РИО на МОМН и е предназначен за ученици от 2-ри до 12-ти клас. Състезателните теми бяха за 2., 3., 4., 5., 6., 7., обща за 8. и 9. клас и обща за 10., 11. и 12. клас,  с време за решаване 120 минути.

ТЕМИТЕ  СЪС  ЗАДАЧИТЕ  ОТ  ТУРНИРА  И  РЕШЕНИЯТА ИМ МОЖЕ ДА ВИДИТЕ:

small-red-arrow ТУК

Comments are closed.