НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ И ИЗПИТ – 7 клас

Днес се проведе изпитът по математика за кандидатстване след 7-ми клас. Той включваше два модула – от националното външно оценяване и допълнителни задачи.
Първият модул беше под формата на тест с 25 задачи и време за решаване 60 минути. Вторият модул включваше 5 по-сложни задачи и учениците  имаха 90 минути, за да се справят с тях. Явяването на втория модул беше по желание.
Общият брой точки е 100:  65 от тях за модула с външното оценяване, а 35 точки за втория модул.

Задачите от двата модула и техните отговори вижте ===> ТУК.

Comments are closed.