ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

2013 г.

eggbar2

Задачи от ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 2013 г. за 1 клас ====== Отговори

Задачи от ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 2013 г. за 2 клас ====== Отговори

Задачи от ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 2013 г. за 3 клас ====== Отговори

Задачи от ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 2013 г. за 4 клас ====== Отговори

Задачи от ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 2013 г. за 5 клас ====== Отговори

Задачи от ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 2013 г. за 6 клас ====== Отговори

Задачи от ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 2013 г. за 7 клас ====== Отговори

Задачи от ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 2013 г. за 8 клас ====== Отговори

Задачи от ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 2013 г. за 9 клас ====== Отговори

Задачи от ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 2013 г. за 10 клас====== Отговори

Задачи от ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 2013 г. за 11 клас====== Отговори

Задачи от ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 2013 г. за 12 клас====== Отговори


2012 г.

eggbar2

Задачи от ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 2012 г. за 1 клас

Задачи от ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 2012 г. за 2 клас

Задачи от ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 2012 г. за 3 клас

Задачи от ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 2012 г. за 4 клас

Задачи от ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 2012 г. за 5 клас

Задачи от ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 2012 г. за 6 клас

Задачи от ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 2012 г. за 7 клас

Задачи от ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 2012 г. за 8 клас

Задачи от ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 2012 г. за 9 клас

Задачи от ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 2012 г. за 10 клас

Задачи от ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 2012 г. за 11 клас

Задачи от ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 2012 г. за 12 клас

ОТГОВОРИ за всички класове

eggbar2

2011 г.

Задачи от ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 2011 г. за 1 клас ====== Отговори

Задачи от ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 2011 г. за 2 клас ====== Отговори

Задачи от ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 2011 г. за 3 клас ====== Отговори

Задачи от ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 2011 г. за 4 клас ====== Отговори

Задачи от ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 2011 г. за 5 клас ====== Отговори

Задачи от ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 2011 г. за 6 клас ====== Отговори

Задачи от ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 2011 г. за 7 клас ====== Отговори

Задачи от ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 2011 г. за 8 клас ====== Отговори

Задачи от ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 2011 г. за 9 клас ====== Отговори

Задачи от ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 2011 г. за 10 клас====== Отговори

Задачи от ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 2011 г. за 11 клас====== Отговори

Задачи от ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 2011 г. за 12 клас====== Отговори


Задачи, давани предишни години:

Година

Клас

24.04.2010

26.04.2009

12.04.2008

22.04.2007

29.04.2006

23.04.2005

1 клас
Тема
Тема
Тема
Тема
Тема
Тема
2 клас
Тема
Тема
Тема
Тема
Тема
Тема
3 клас
Тема
Тема
Тема
Тема
Тема
Тема
4 клас
Тема
Тема
Тема
Тема
Тема
Тема
5 клас
Тема
Тема
Тема
Тема
Тема
Тема
6 клас
Тема
Тема
Тема
Тема
Тема
Тема
7 клас
Тема
Тема
Тема отговори
Тема
Тема
Тема
8 клас
Тема
Тема
Тема
Тема
Тема
Тема
9 клас
Тема
Тема
Тема
Тема
Тема
Тема
10 клас
Тема
Тема
Тема
Тема
Тема
Тема
11 клас
Тема
Тема
Тема
Тема за 11-12 кл.(бг)
Тема за 11-12 кл.(бг)
Тема за 11-12 кл.(бг)
12 клас
Тема
Тема
Тема(бг) Тема(SAT)
Тема за 11-12 кл. (SAT)
Тема за 11-12 кл.(бг)
Тема за 11-12 кл.(бг)
Отговори и решения за всички класове

Източници: http://www.smb-ruse.com/ и  http://iztok-smb.hit.bg/

Регламент

Великденското математическо състезание е за ученици от 1-ви до 12-ти клас.
Време за работа – 2 астрономически часа ( от 10 до 12 часа).
Провежда се през месец април.

Дават се 15 задачи с избираем отговор (всяка задача има само един верен отговор).

!!! Друг отговор ( отг. г ) се приема за верен само при записан верен резултат!!!

Задачите от 1 до 5 се оценявят с по 3 точки, от 6 до 10 с по 5 точки и от 11 до 15 с по 7 точки.

Задачите за 7 клас са във формата за изпита след 7 клас за езиковите гимназии ( стандарт на МОН).


Задачите за 12 клас са два типа:

А) 60 задачи от тип  SAT 1 (на английски език) като всяка задача се оценява с по 1 точка;
Б) задачи за матура по стандарта на МОН.
Учениците от 12 клас се явяват  по желание на  един от двата типа.


==========