ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ за 4 клас

imagen9-1 Теми от ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ от предишни години: imagen8-1

Възрастова група
2010 г.
2009 г.
2008 г.
2007 г.
2006 г.
3-4 клас
Тема
Тема
Тема
Тема
Тема
Отговори за всички възрастови групи
Отговори
Отговори
Отговори
Отговори
Отговори

Теми от националния  кръг от предишни години:

Възрастова група
2010 г.
2009 г.
2008 г.
2007 г.
3-4 клас
Тема
Тема
Тема
Отговори за всички възрастови групи
Отговори
Отговори

Източник: http://www.math.bas.bg/