УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ

НА УЧЕБНАТА 2011/2012 г.

ДЕЙНОСТ

СРОК

1. ПЪРВА КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА СЕСИЯ
1.1. Подаване на заявление за изпит 29 март – 6 април
1.2. Конкурсен изпит по математика 9 април
2. ВТОРА КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА СЕСИЯ
2.1. Подаване на заявление за изпит 25 май – 6 юни
2.2. Конкурсен изпит по математика 11 юни
3. ТРЕТА КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА СЕСИЯ /окончателна/
3.1. Подаване на документи по чл.12 (2) от Справочника 21 юни – 6 юли
3.2. Конкурсeн изпит по математика 13 юли
4. ЕТАПИ НА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ
4.1 Обявяване на първо класиране 18 юли
4.2. Записване на приетите студенти от първо класиране 25 – 27 юли
4.3 Обявяване на второ класиране 30 юли
4.4. Записване на приетите студенти от второ класиране 11 – 12 август
4.5. Обявяване на трето класиране 16 август
4.6. Записване на приетите студенти от трето класиране 19 – 20 август

Забележка: Кандидат-студентите, участвали само на първа /втора/ или първа и втора предварителни кандидат-студентски сесии задължително подават документи по чл. 12 (2) от Справочника.

http://uft-plovdiv.bg/