УАСГ – 2011

ДАТИ за КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ през 2011г.:

1. Приемане на кандидатстудентски документи – – зала 225 Ректорат, ет.2, в работни дни от 9,00 до 17,00 ч.; в събота и неделя от 9,00 до 15,00 ч. в периода 20.06 – 06.07


2. Обявяване разпределението на кандидатите по зали –
(централно фоайе на Ректората и по корпуси) за провеждане на конкурсните изпити по: Рисуване – 10.07; Математика – 12.07; Немски и английски език 12.07

3. Провеждане на кандидатстудентските изпити по:
Рисуване I част – 11.07 (от 8,00 ч.); Математика – 13.07 (от 8,00 ч.); Рисуване II част – 15.07 (от 8,00 ч.); Рисуване III част – 17.07 (от 8,00 ч.); Немски език – 18.07 (от 8,00 ч.); Английски език 18.07 (от 13,00 ч.).

4. Обявяване на основните данни за кандидатите (фоайето на Ректората) – 13.07


конкурсен изпит по математика – 13 юли 2010 г.

ПРОГРАМИ на ИЗПИТИТЕ за кандидат-студентска кампания 2010/2011г.

БАЛООБРАЗУВАНЕ за кандидат-студентска кампания 2010/2011г.

ПРАВИЛНИК за ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ в УАСГ през учебната 2010/2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ за кандидат-студентска кампания 2010/2011г.


=========