СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ (СУ) – 2012 г.

ГРАФИК за провеждане на изпитите през 2012 г. в СУ „Климент Охридски“ 

Математика ІI  08.04.2012 г.Заявления за явяване на изпитите – от 27 февруари до 16 март 2012 г.

Математика  І  07.07.2012 г.Заявления за явяване на изпитите – до 8 юни 2012 г.

Математика ІI  12.07.2012 г.Заявления за явяване на изпитите – до 8 юни 2012 г.

 

Задачи 2012 г.:

Предстоящи изпити: 

 

 

2012 г.

 

08.04.2012 г.

07.07.2012 г.

12.07.2012 г.

Тема

Решения

Тема

Решения

Тема

Решения

Задачи, давани предишни години:

2011 г.

10.04.2011 г.
11.07.2011 г.
 
Тема
Решения
Тема
Решения
 
 

 

2010 г.

31.01.2010 г.
28.03.2010 г.
13.07.2010 г.
Тема
Решения
Тема
Решения
Тема
Решения

 

2009 г.

12.04.2009 г.
09.07.2009 г.
23.07.2009 г.
Тема
Решения
Тема
Решения
Тема
Решения

 

2008 г.

18.05.2008 г.
10.07.2008 г.
24.07.2008 г.
Тема
Решения
Тема
Решения
Тема
Решения

 

2007 г.

20.05.2007 г.
12.07.2007 г.
26.07.2007 г.
Тема
Решения
Тема
Решения
Тема
Решения