ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕСИТЕТ (ТУ)-СОФИЯ – КС тестове по математика 2006-2011

 КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

за провеждане на конкурсните изпити в Техническия университет – София през учебната 2012/2013г.

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА на 07.04.2012 г.

РЕДОВЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА  на 09.07.2012 г.

Допълнителна информация на адрес:  www.priem.tu-sofia.bg

ПРИМЕРНИ ТЕСТОВЕ:

2010 г.;         2009 г.;       2008 г. – I;        2008 г. – II.

ДАВАНИ    ТЕСТОВЕ:

РЕДОВЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА  на 11.07.2011 г. :     ТЕСТ    и    ОТГОВОРИ

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА на 09.04.2011 г. :     ТЕСТ   и    ОТГОВОРИ

2010 г. – предварителен изпит на 10.04.2010редовен изпит на 12.07.2010

2009 г. – предварителен изпит на 11.04.2009редовен изпит на 13.07.2009

2008 г. – предварителен изпит на 19.04.2008редовен изпит на  14.07.2008

2007 г. – редовен изпит на 11.07.2007

2006 г. – редовен изпит на 21.07.2006

2005 г. – редовен изпит на  22.07.2005

2004 г. – редовен изпит на 23.07.2004

2003 г. – редовен изпит на 25.07.2003

предварителен изпит на 11.04.2009;  редовен изпит на 13.07.2009