ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ” (ВТУ) – СОФИЯ

КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ ПО МАТЕМАТИКА – 2011 г.:

img_animated_arrowЗадачи и отговори на теста от предварителния изпит  по математика на 18.06.2011 г.img_animated_arrow_right

img_animated_arrowЗадачи и отговори на теста от предварителния изпит  по математика на 26.07.2011 г.img_animated_arrow_right

img_animated_arrowЗадачи и отговори на теста от предварителния изпит  по математика на 11.08.2011 г.img_animated_arrow_right

 ============================================================================

КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ ТЕСТОВЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ВТУ, ДАВАНИ ДОСЕГА:

2010 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЕН конкурсен тест по математика на 19.06.2010 г.

ПЪРВИ конкурсен тест по математика на 27.07.2010 г.

ВТОРИ  конкурсен тест по математика на 12.08.2010 г.

2009 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЕН конкурсен тест по математика на 20.06.2009 г.

ПЪРВИ конкурсен тест по математика на 28.07.2009 г.

ВТОРИ  конкурсен тест по математика на 14.08.2009 г.

2008 г.

ПРИМЕРЕН конкурсен тест по математика за 2008 г.

ПРИМЕРЕН конкурсен тест по математика за 2008 г. за колежа

ПРЕДВАРИТЕЛЕН конкурсен тест по математика на 21.06.2008 г.

ПЪРВИ конкурсен тест по математика на 29.07.2008 г.

ВТОРИ  конкурсен тест по математика на 15.08.2008 г.

2007 г.

Конкурсен тест по математика на 17.08.2007 г.

2006 г.

Конкурсен тест по математика на 18.08.2006 г.