ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” – СОФИЯ

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК на ИЗПИТИТЕ ПО МАТЕМАТИКА през  2011 г. arrow1twistingТУК

Предварителен изпит по математика:

arrowflash_animated УСЛОВИЯ arrowflash_animated РЕШЕНИЯ

800 ч. – 1300 ч. на 16.04.2011

Редовен изпит по математика

800 ч. – 1300 ч.  на 16.07.2011

ТЕМИ, ДАВАНИ ДОСЕГА:

Дата
Тема
Решения
2010 г.
16.07.2010
Тема
Решения
24.04.2010 г.
Тема
Решения
2009 г.
19.07.2009 г.
Тема
Решения
25.04.2009 г.
Тема
Решения
2008 г.
25.07.2008 г.
Тема
Решения
19.04.2008 г.
Тема
Решения
2007 г.
28.04.2007 г.
Тема
Решения
25.07.2007 г.
Тема
Решения
2006 г.
26.07.2006 г.
Тема
Решения
2005 г.
20.07.2005 г.
Тема
Решения

=======