МАТУРА ПО МАТЕМАТИКА – 2012 г.

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА – 2012 г.

 

ЗАПОВЕД   на   МОМН   за   ДЗИ   през учебната   2011-2012 г.

 

ПО-ВАЖНИ ДАТИ:

От 12.03.2012 г.   до   23.03.2012 г. – ПОДАВАНЕ   на   ЗАЯВЛЕНИЯ   за допускане   до   ДЗИ
21.05.2012 г. – ДЗИ по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
23.05.2012 г. – ВТОРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЗИ
26.05.2012 – 04.06.2012 – ДЗИ по ЖЕЛАНИЕ на УЧЕНИКА